Начало<!-- --> | <!-- -->Kiberlab<!-- -->
Присъствени Обучения по Програмиране
0 0 010 0 111 01 01 0 11 01 100 0 11 0 0 11 10 11000 010 11 100 1 001 10 100101100001 0 000 1010 01 000 01 10110 111 1 0110111 00111 010 001 1000 01 0110 001 1 0 1 1 1010 00 111001 1001 11010 0010 000 00 00 01 01 0 0111 011 10 110 010 1011 0 00 10 001 00 00 00 111 001 1011 010 01011 1010 0 0110 0 1010 01110 1 00 0100 00 00 1 1101 11 0 11 01101 0110 1101 00 1011 0 0 01 00 110 0 10101 110 0100 110 11 00 011 00001 011 000 1000 1011 1001 10111001 100 1010 1110 100 0 000 1010 01100 101011 01 101011 0 00 0101 10 0 10100 10 10110 010 011 01 10 0 00 11101 000 1 00 00 00110 011011 0100 10 11 000 1001 001 01 01 100 11 00 101 011100 10 0 11 01 100 0 110 00 0101 1000 100 100 000 0011 00 111 01101 111 0110111101 100 1 11011 01 10 001 10 0101 001011 10 01 00 011 0 11 011 11011 1 0 11 0 0110 1 0 0 1 00 1 0 11 0 0 11 01 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 01 1 0 1 0 1 0 1 11 11 01 00011 010 01 0110 1101 0110 000 101 1011 100 0101 10 000 100 00 00100 0 010 0 111 01 010 1101 100 011 0 011 10 11000 010 11 100 1 00110100101100001 0 000 1010 01 000 01 10110 111 1 0110111 00111 010 001 1000 01 0110 001 1 0 1 1 1010 00 111001 1001 11010 0010 000 000001 010 0111 011 10 1100101011 000 10 001 0000 00111 001 1011010 010111010 001100 1010 01110 1 00 0100 00 001 1101 11 0 11 1011 101 1101 11 0010 1110 01101 0110 1101 00 1011 0 0 01 00 1100 10101 110 0100 110 11 00 011 00001 011 000 1000 1011 1001 10111001 100 1010 1110 1000 000 1010 01100 101011 01101011 000 0101 10 0 10100 10 10110 010 01101 10000 11101 0001 00 00 00110 011011 0100 10 11000 1001 00101 01 100 1100 101 011100 100 11 01 1000 11000 0101 1000 100 100 000 0011 00 111 01101 111 0110111101 100 1 1101101 10001 100101 001011 1001 100011 011 011 11011 1 0 11 0 0110 1 0 0 1 00 1 0 11 0 0 11 01 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 01 1 0 1 0 1 0 1 1C#HTTPTCP/IPJAVASCRIPTwebsokcetmachine learning<HTML>{CSS}REACTWeb DevelopmentFront-EndUxer experienceType ScriptNODEJSASP.NET CorePythonstatic site generationServer Side RenderingVersion Control SystemsWeb Worker

За Kiberlab


KiberLab е школа за присъствени обучения по компютърно програмиране и софтуерни технологии, намираща се в гр. Ихтиман и създадена през 2021г. Школата работи съвместно с читалище „Слънце“, което осигурява компютърна зала и административна помощ за провеждането на курсовете. Целта на училището е да даде достъпна и качествена възможност за обучение на желаещите от всички възрасти, като приоритет са практическите занимания и осигуряването на индивидуална помощ за всеки участник. Групите са малки – до 10 участника, а занятията са с продължителност между 90 и 120 минути.

programming teacher and student

Предимства

  • Ниска цена – 5лв. за астрономически час (към 2022г.)

  • Малки групи – до 10 участника

  • Проектно базирано обучение

  • Индивидуален подход

Обучения


Школата внимателно и методично разработва собствена програма за обучения в различни направления от софтуерното инженерство. За момента са планирани начални обучения в базови технологии и езици за програмиране. По-малките участници се запознават с принципите на компютърното програмиране използвайки технологията Scratch. При по-възрастните обученията стартират с въведения в технологии и езици за разработване на уеб сайтове и приложения – HTML, CSS, Javascript. В процес на създаване са надграждащи курсове в областта на Front-End и Back-End уеб разработката, които запознават желаещите с концепции като Обектно Ориентирано Програмиране, бази данни, сървърни технологии, фронт-енд фреймуърци и т.н.

Предстоящи курсове:

Контакти


Занятията се провеждат в сградата на читалище „Слънце“, град Ихтиман. До компютърната зала се стига през централният вход. За участниците са осигурени лаптопи. За въпроси, допълнителна информация и записване за курсове можете да използвате един от следните методи.

Телефон0879 137 265Мейл

(в писмото посочете курсът, от който се интересувате и предпочитан начин за връзка с вас)

kiberlab.net@gmail.com